1950’li yıllara kadar Uzak Doğu’da geleneksel ev kültürünün etkileri ile küçük mobilyalar ve minimal depolama birimleri kullanılmıştır. Miller (2005, s. 474) 1950’lere kadar Japon toplumunda egemen olan geleneksel yaşam tarzının, 1945-1952 yılları arasındaki Amerikan işgaliyle batı etkisi altına girdiğini belirtmiştir.
Continue reading

Savaş sonrası dönem olarak adlandırılan bu yıllarda mobilya tasarımında en önemli gelişme Amerika’da olmuştur. Bunun en büyük nedeni Amerika’nın savaştan daha az etkilenmesi olarak gösterilebilir. Payne (1995, s.184) Amerika’nın 2. Dünya savaşında yer alan ve yoğun bombalama veya yoksunluktan acı çekmeyen az sayıda ülkeden biri olduğunu, sonuç olarak 1940’lar boyunca mobilya endüstrisinin büyüme ve gelişmesinde ana merkez olduğunu belirtmiştir.
Continue reading

Avrupa’da Savaş sonrası dönemde söz edilmesi gereken bir diğer tarz da İskandinav tasarımı olmuştur.

İskandinav mobilyası özellikle ahşap kullanımı, iyi işçiliği ve mobilyaya heykelmiş gibi olan yaklaşımıyla 1930’lardan sonra dünyayı etkilemiştir. Stimpson (1997, s.96) 1940 ve 1950’ler boyunca İskandinav mobilyasını özel kılanın tasarımların aldığı formlar olduğuna dikkat çekmektedir.
Continue reading

İtalya, 1950’lerden başlayarak Avrupa’da mobilya tasarımında öncü olan ülkeler arasında olmuştur. İtalyanlar tasarıma bakış açıları ve yarattıkları ürünler ile özgün bir tarza sahip olmuşlardır.

1945 ve 1950 yılları arasında İtalyan tasarımında iki farklı bakış açısı hakimdir; basit fonksiyonel tasarımı destekleyen Neo-Rasyonalizm ve daha sofistike tarz ve ayrıcalıklı parçalardan zevk alan Anti-Rasyonalizm (Fiell, 1991, s. 23).
Continue reading

Savaş sonrası dönemde birçok evin zarar görmesi ve artan mobilya ihtiyacı sonucu İngiliz hükümeti çözümü mobilya üretimini bir takım yasalara tabi tutmakta bulmuştur. 1950’lerde İngiltere’de Mobilya üretimi hükümetin çıkardığı yasalar çerçevesinde gelişme göstermiştir.
Continue reading

İkinci dünya savaşı sonrasında, savaş sırasında yıkıma uğrayan şehirler yeni bir yapılanma dönemine girmiştir. Mobilya, bu yapılanma süreci içerisinde en çok gereksinim duyulan ürünlerin başında gelmiştir. Yeni yapılan konutlar sonucunda mobilya sanayinin gelişmesi kaçınılmaz olmuştur. Birinci bölümde bahsedilen geliştirilmiş üretim yöntemleri ve malzemelerin mobilya sanayinde de kullanılmaya başlanması mobilya alanında 1950’li yılların en önemli gelişmesi olmuştur.
Continue reading

Türkiye’de batılı anlamda modern mobilya kullanımının Osmanlı Dönemi’nde Tanzimat Fermanı’nın ilan edildiği tarihlerde başladığı tüm kaynaklarda tespit olunur. Tanzimat fermanının ilanıyla birlikte batılılaşma hareketlerinin yaygınlaşması birçok alanda etkili olmuş, mobilya üretiminde de Osmanlı için batıdaki örneklerin kopyalanması açısından kaynak olmuştur.
Continue reading