Mobilyalar hayatımızın olmazsa olmaz parçalarındandır. Bizlere kolaylık sağlar, mekânları yaşanacak hâle getirirler. Aynı zamanda kullanıldıkları mekâna güzellik katan, sıcaklık veren eşyalardır. Bunun yanında eğer mekânla uyumu estetik açıdan güzelse insanların mutluluk kaynağı bile olmaktadırlar.
Continue reading

Batılı tarzda belirginleşen 1930’lardaki modern mobilyalar, farklı anlayışta gelişme göstermeye başlamıştır. Almanya’daki Bauhaus okulu, modern mimarlıkta büyük rol oynamıştır ve etkisini mobilyalarda göstermiştir. Bu okulda tasarımcılar ve mimarlar sade ve fonksiyon ağırlıklı mobilyalara ağırlık verirlerdi. Fakat bu tarz mobilyalar müşteriler için fazla cazip gelmemiş ve soğuk tarzda görülüp mekânlarda pek fazla kullanılmamıştır.
Continue reading

Türklerin geleneksel mekân anlayışıyla Batı kültüründeki mobilyalar birbiriyle çok zıt karakterde olan mobilyalardı. Fakat batılılaşma sürecine girildikten sonra önce saraylarda kullanılan mobilyalar, daha sonra İstanbul’un çevresindeki pek çok konutlarda da kullanılmaya başlandı. (Boyla, 1997, s. 1285-1286) Batı çizgilerini taşıyan bu mobilyaların bazıları ithal edilip, bazıları da gayrimüslim ustalar tarafından imal ediliyordu.
Continue reading

Türkler uzun yıllar göçebe hayat sürmüşler ve çadırlarda yaşamışlardır. Çadırda kullandıkları eşyalar hafif ve kolay taşınabilir olmuştur. Çadırın içinde minderler serili olur onun üstüne otururlardı. Fakat İslamiyet’i kabul ettikten sonra Anadolu topraklarına yerleşmişler ve böylece yerleşik hayata geçiş başlamıştır. Çiftçilikle uğraştıklarından dolayı oturma elemanları da yere yakın tercih ederlerdi. O dönemde mobilya görevini sedir, sandık ve dolaplar karşılamaktaydı.
Continue reading

Mobilya, genel olarak sanat ve tekniğin birleşerek, kullanıldıkları mekânı hoş gösteren ve amaca uygun olarak mekânın donatılmasına yarayan eşya olarak bilinir. Fakat bunun yanı sıra mekânın kullanışlılığını estetik açıdan etkileyen, yaşanılan ya da çalışılan mekânların sıcak, hoş ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlayan farklı tasarımları içeren ürünlerdir. İlk çağlardan beri mobilya kavramından bahsetmek mümkündür. (Aksayar, 2006). Zamanla toplumların değişen yaşam koşulları, estetik görüşleri ve gelişen teknoloji ile birlikte mobilya farklı biçimler almıştır.
Continue reading