Türkler uzun yıllar göçebe hayat sürmüşler ve çadırlarda yaşamışlardır. Çadırda kullandıkları eşyalar hafif ve kolay taşınabilir olmuştur. Çadırın içinde minderler serili olur onun üstüne otururlardı. Fakat İslamiyet’i kabul ettikten sonra Anadolu topraklarına yerleşmişler ve böylece yerleşik hayata geçiş başlamıştır. Çiftçilikle uğraştıklarından dolayı oturma elemanları da yere yakın tercih ederlerdi. O dönemde mobilya görevini sedir, sandık ve dolaplar karşılamaktaydı.
Continue reading

Mobilya, genel olarak sanat ve tekniğin birleşerek, kullanıldıkları mekânı hoş gösteren ve amaca uygun olarak mekânın donatılmasına yarayan eşya olarak bilinir. Fakat bunun yanı sıra mekânın kullanışlılığını estetik açıdan etkileyen, yaşanılan ya da çalışılan mekânların sıcak, hoş ve renkli bir ortam hâline gelmesini sağlayan farklı tasarımları içeren ürünlerdir. İlk çağlardan beri mobilya kavramından bahsetmek mümkündür. (Aksayar, 2006). Zamanla toplumların değişen yaşam koşulları, estetik görüşleri ve gelişen teknoloji ile birlikte mobilya farklı biçimler almıştır.
Continue reading

1970’li yıllarda profesyonel tasarım hayatına başlayan Adnan Serbest mobilyacı bir aileden gelmektedir.

İlk tasarımı askerlik yıllarında biraz da zorunlulukla yaptığı bir otobüstür. Yine askerlik yıllarında tasarladığı mahkeme salonu Adnan Serbest’in ilk iç mekan tasarımıdır. Askerden döndükten sonra da iç mimari proje tasarımları yapmıştır.
Continue reading

1970’lerde kurduğu Koleksiyon firmasıyla modern mobilyalar tasarlayan bir başka tasarımcı da Faruk Malhan’dır.

Faruk Malhan 1971 yılında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmuş aynı yıl Ankara’da sanayi mahallesinde bir demir atölyesi açmıştır. Arredamento Mimarlık Dergisine yaptığı bir röportajında (1989) bu atölyenin kalıpçılık, dökümcülük, kaynakçılık ve modelciliği öğrendiği bir okul olduğunu belirten Faruk Malhan o dönemde Le Corbusier tasarımı sandalyelerle, Gerrit Rietvelt’in kırmızı mavi sandalyesini üreterek işe başlamıştır.
Continue reading

Yılmaz Zenger 1958 tarihinde İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını aynı okulda kürsüsünde tamamlamıştır. 1957- 59 yılları arasında İstanbul Belediyesi Planlama Müdürlüğü’nde Kent Plancısı olarak görev yaparken, Menderes’in imar eylemlerine tepkiyle bu gruptan ayrılıp, asistanlık görevine başlamıştır. 1962-63’de Üniversite tarafından Londra’ya gönderilmiştir. İngiltere’deki çalışmaları ILFORD’da emisyon araştırmasından BBC’de fotoğraf ve sinema ekipmanı dizaynına kadar yayılmıştır. 1965’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Foto Film Merkezi Başkanlığı’na atanmıştır. Çeşitli üniversitelerde endüstri tasarımı ve “Görüntü Dili” üzerine konferanslar vermiştir. Kanada Hükümeti destekli iki belgesel, UNICEF için taşınabilir aile eğitim ünitesi proje ve uygulaması Parlamenterler için sağlık politikası belgesel senaryosu, Kanada’da uluslararası iletişim toplantısında UNICEF adına konuşma ve animasyon film gösterisi ve yine Kanada hükümetine çizgi film senaryo, yönetim ve üretimini gerçekleştirmiştir.
Continue reading

1950’lerin sonunda ve 1960’ların başında Kocacıklıoğlu, Uncuoğlu ve Koz’lar, her ikisi de Ankara’da yer alan diğer iki önemli figür olan kozmopolit galeri sahibi Selçuk Milar ve Ali İhsan Şark ile birlikte, Türkiye’deki çağdaş ev mobilyasının daha yaygınlaşan varlığı ve satışları içindeki en önemli adlar olmuştur (Karakuş, 2007,s.121).
Continue reading

Birinci dünya savaşından sonra Türkiye’de modern mobilyanın tarihi büyük ölçüde İstanbul’daki Güzel Sanatlar Akademisi ve burada ders veren hocalar etrafında gelişmiştir. Akademi’de Hayati Görkey, Sadun Ersin ve Utarit İzgi gibi modern tasarım yönelimli hocalardan ders alan Yıldırım Kocacıklıoğlu ve Turhan Uncuoğlu kendi mağazalarında ticari modern mobilya tasarım ve üretimine girişen ilk tasarımcılardan olmuşlardır (Karakuş, 2007,s.120).
Continue reading