1950’lerde modern mobilya satan az sayıda mağaza vardır. İstanbul’da Karemetal grubunun yanında Fazıl Aysu ve Baki Atar tarafından inşa edilen Moderno örnek olarak gösterilebilir.

Mimar Fazıl Aysu, mimarlık mesleğinin yanında iç mimariyle ilgilenmiş, öğrenciliği sırasında Yıldız Şale Köşkü dekorasyonunu ve mobilya işlerini, Yalova Oteli, Atatürk Florya Köşkü mobilya işlerini yapmıştır. Daha sonra Cumhuriyet caddesinde Moderno adı altında kurduğu dekorasyon şirketiyle 15 sene mobilya imalatı ve satışı ile ilgilenmiştir. Bu arada birçok resmi binanın iç mekanlarının tanzimini yapmıştır. Türkiye’deki Amerikan üstlerinden Karamürseli, İncirlik ve İzmir’deki subay lokallerinin dekorasyonunu ve mobilya işlerini yapmıştır.
Continue reading

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Türkiye, her anlamda değişikliğe gitmiştir. Yeni kurulan bir devletin ayakta kalabilmesi için, değişikliklere gerek duyulmuştur. Bu gereksinim çevresini taklit ederek, yapısındaki bozulmaları düzeltmeye çalışarak, şehir dokusuna, mimariye ve mobilya kavramlarına gereken önemi vermesiyle başlamıştır (Durmuş, 2005, s.35).
Continue reading

90’lı yıllarda Dünya sahnesinde mobilya tasarımcılarının çevre bilincinin yan ürünü olarak sürdürülebilir tasarım kaygılarının artmaya başladığı görülmüştür. Jeo-politik konular da dönemi biçimlendirmiştir. Batı toplumlarının bir yandan dini tutuculuk ve terörizm’in ışığında kendi durumları ve güvenlikleri konusunda, bir yandan da doğudaki dinamik ekonomik genişleme konusunda kaygıları artmıştır. Bu kaygılar üreticiler tarafından dikkatli bir biçimde fark edilmiş, aynı zamanda bunlara tasarımcılar tarafından ilginç yanıtlar verilmiştir (Williams, 2006, s. 8)
Continue reading

1960’lardaki özgürlük hareketleri 1970’lerde de artarak devam etmiştir. Yapp (2005, s.8) 1970’lerin bir uzlaşma dönemi olmadığını, her şeyin ve herkesin bir kutupta yer aldığını belirtmiştir.

Lucie-Smith (1995, s.193) 1960 ve 1970’li yıllara artan biçimsel öz bilinçliliğin damgasını vurduğunu belirmiştir. Modern tasarıma ilgi duyanlar için seçenekleri şöyle sıralamıştır: Klasik Modern, Radikal Modern, Ambalaj Modern, Pop, Deco Revival ve Post Modern.
Continue reading

Yeni popüler kültür doğrultusundaki hareket ilerlemiştir. Michael Webb, Peter Cook, Dennis Crompton ve Ron Herron’un aralarında bulunduğu bir grup İngiliz mimar ‘Archigram’ tasarım grubunu kurmuştur. Öncelikle fütüristik şehirler için mimari projeler ve gerçekleşmesi planlanmayan mega yapılar ile ilgilenmişlerdir. Grup söylemlerinde şunları dile getirmiştir; “yeni nesil mimari ‘modern’in’ ana kurallarını reddediyormuş gibi görünen ama gerçekte bu kuralları elinde tutan form ve mekanlardan doğmalıydı. Biz fonksiyonalizme hakaret olan, azalan Bauhaus imajını devre dışı bırakmayı seçtik.” (Fiell, 1991, s. 83).
Continue reading


1950’lerde savaş zamanı geliştirilen teknolojiler birçok yeni malzeme ve üretim yönteminin kullanımına olanak sağlamıştır. Bu yeni malzemeler ve üretim yöntemleri tasarım dünyasında da ilk defa kullanılmıştır. 1950’lerde yeni malzeme ve tekniklerin tasarım dünyasında ilk defa kullanılıyor olmasının getirdiği bir deneyimsizlik vardır, 1960‘larda ise tasarımcılar malzeme tekniklere daha fazla hakim olmuştur.
Continue reading